QRCode

檢疫港

quarantine harbor; quarantine port

quarantine harbor; quarantine port 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
quarantine harbor; quarantine port 檢疫港
檢疫港 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
檢疫港 quarantine harbor; quarantine port
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
檢疫港 quarantine port
學術名詞
土木工程名詞
檢疫港 quarantine port
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
檢疫港 quarantine port

引用網址: