QRCode

戰事

Warfare

Warfare 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Warfare 戰事
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
warfare 戰爭,戰法,戰事
戰事 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
戰事 Warfare

引用網址: