QRCode

非氧化氣孔(銀白色氣孔)(鑄疵)

unoxidized blowholes

unoxidized blowholes 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
鑄造學
unoxidized blowholes 非氧化氣孔(銀白色氣孔)(鑄疵)
學術名詞
機械工程
unoxidized blowholes 非氧化氣孔
非氧化氣孔(銀白色氣孔)(鑄疵) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
鑄造學
非氧化氣孔(銀白色氣孔)(鑄疵) unoxidized blowholes

引用網址: