QRCode

舭龍骨

bilge chock

bilge chock 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
bilge chock 舭龍骨
學術名詞
機械工程
bilge chock 污水墊木
舭龍骨 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
舭龍骨 bilge keel
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
舭龍骨 rolling chock
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
舭龍骨 bilge keel
學術名詞
造船工程名詞
舭龍骨 bilge chock
學術名詞
造船工程名詞
舭龍骨 bilge keel

引用網址: