QRCode

渦輪噴射發動機

turbojet

turbojet 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
turbojet 渦輪噴射引擎
學術名詞
造船工程名詞
turbojet 渦輪噴射發動機
渦輪噴射發動機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
渦輪噴射發動機 turbojet engine
學術名詞
造船工程名詞
渦輪噴射發動機 turbojet

引用網址: