QRCode

股骨

Femur

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。身體中最長最強壯的骨。上端和骨盆形成髖關節,下端和脛骨形成膝關節。其構造分股骨近位端和股骨幹兩部分。股骨近位端包括:股骨頭、股骨頸以及骨擴大部分的大轉子和小轉子。股骨幹較細長的圓柱狀,稍向前彎曲,向內側傾斜,全長中空,內充滿骨髓,是製造紅血球之處。

股骨

femur

femur 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
femur 股骨;大腿骨
學術名詞
畜牧學
femur 股骨;大腿骨
學術名詞
獸醫學
femur 股骨,股
學術名詞
舞蹈名詞
FEMUR 股骨
學術名詞
食品科技
femur 股骨
學術名詞
醫學名詞
femur 股骨
學術名詞
醫學名詞
femur 股骨
學術名詞
海洋地質學
femur 股骨,大腿骨
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
femur 股骨
學術名詞
地球科學名詞-地質
femur 股骨;大腿骨
學術名詞
比較解剖學
Femur 股骨
股骨 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
股骨 thigh bone
學術名詞
獸醫學
股骨 bone,thigh
學術名詞
獸醫學
股骨 bone,femur
學術名詞
食品科技
股骨 thigh bone
學術名詞
舞蹈名詞
股骨 FEMUR
學術名詞
食品科技
股骨 femur
學術名詞
醫學名詞
股骨 femur
學術名詞
醫學名詞
股骨 femur
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
股骨 femur
學術名詞
人體解剖學
股骨 Os femoris = Femur
學術名詞
比較解剖學
股骨 Femur
學術名詞
比較解剖學
股骨 Thigh bone

引用網址: