QRCode

瀉利鹽

Epsom salt

Epsom salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
肥料學
Epsom salt 瀉利鹽
學術名詞
紡織科技
epsom salt 瀉鹽,硫酸鎂
學術名詞
化學名詞-化學術語
epsom salt 瀉鹽;硫酸鎂
學術名詞
海洋地質學
epsom salt 瀉利鹽,七水鎂礬
學術名詞
地球科學名詞-地質
epsom salt 瀉利鹽;七水鎂礬
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
Epsom salt 瀉鹽;硫酸鎂
學術名詞
藥學
Epsom salt 瀉鹽 {硫酸鎂}
瀉利鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
肥料學
瀉利鹽 Epsom salt
學術名詞
地質學名詞
瀉利鹽 reichardtite(epsomite)
學術名詞
地質學名詞
瀉利鹽 epsomite
學術名詞
地質學名詞
瀉利鹽 epsomsalt
學術名詞
礦物學名詞
瀉利鹽 Magnesium sulfate (Epsomite)

引用網址: