QRCode

畢宿大星

Aldebaran

Aldebaran 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
Aldebaran 畢宿大星
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
Aldebaran 畢宿五 {金牛α}
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
Aldebaran 畢宿五{金牛α}
畢宿大星 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
畢宿大星 Aldebaran

引用網址: