QRCode

轂比

hub ratio

hub ratio 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
hub ratio 轂比
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
hub ratio 轂徑比
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
hub ratio 轂徑比
學術名詞
機械工程
hub ratio 輪轂比
學術名詞
造船工程名詞
hub ratio 轂徑比
轂比 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
轂比 hub ratio

引用網址: