QRCode

弧焰

arc flame

arc flame 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
arc flame 弧焰
學術名詞
電機工程名詞
arc flame 弧焰
學術名詞
物理學名詞
arc flame 弧焰
學術名詞
電力工程
arc flame 弧焰
弧焰 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
弧焰 arc flame
學術名詞
電機工程名詞
弧焰 arc flame
學術名詞
物理學名詞
弧焰 arc flame
學術名詞
電力工程
弧焰 arc flame

引用網址: