QRCode

大氣透射;大氣傳遞

atmospheric transmission

atmospheric transmission 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
atmospheric transmission 大氣傳輸
學術名詞
氣象學名詞
atmospheric transmission 大氣透射
學術名詞
海事
atmospheric transmission 大氣透射;大氣傳遞
學術名詞
地球科學名詞-大氣
atmospheric transmission 大氣透射
學術名詞
土木工程名詞
atmospheric transmission 大氣穿透
大氣透射;大氣傳遞 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
大氣透射;大氣傳遞 atmospheric transmission

引用網址: