QRCode

管狀[雲]

tuba

tuba 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
tuba 管狀[雲]
學術名詞
海事
tuba 管狀[雲]
學術名詞
動物學名詞
tuba
學術名詞
航空太空名詞
tuba 管狀(雲)
學術名詞
地球科學名詞
tuba 管狀〔雲〕
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂名詞
tuba 低音號
學術名詞
機械工程
tuba 管狀(雲)
管狀[雲] 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
管狀[雲] tuba
學術名詞
海事
管狀[雲] tuba

引用網址: