QRCode

情節;情景;腳本

scenario

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:在一特定系統執行中,對於事件出現序列的描述。

情節;情景;腳本

scenario

scenario 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
SCENARIO 劇情說明
學術名詞
氣象學名詞
scenario 情境
學術名詞
管理學名詞
scenario 劇本
學術名詞
視覺藝術名詞
scenario 使用情境
學術名詞
新聞傳播學名詞
scenario 劇本;場景
學術名詞
設計學
scenario 情境劇本;情境腳本;情境故事法
學術名詞
電子計算機名詞
scenario 情節;情景;腳本
學術名詞
電子工程
scenario 情境
情節;情景;腳本 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
情節;情景;腳本 scenario

引用網址: