QRCode

國家身份識別卡

national identity card

national identity card 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
national identity card 國家身份識別卡
國家身份識別卡 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
國家身份識別卡 national identity card

引用網址: