QRCode

措施

measures

measures 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
measures
學術名詞
電子計算機名詞
measures 措施
措施 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
措施 measures

引用網址: