QRCode

間隙規

gap gauge

gap gauge 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
gap gauge 間隙規;間隙計
學術名詞
計量學名詞
gap gauge 間隙規
學術名詞
電子計算機名詞
gap gauge 間隙規
學術名詞
電機工程
gap gauge 間隙量器
間隙規 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
間隙規 space gage
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
間隙規 space gauge
學術名詞
計量學名詞
間隙規 gap gauge
學術名詞
電子計算機名詞
間隙規 gap gauge

引用網址: