QRCode

中樞,中心,椎體

centrum

centrum 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
centrum 震源
學術名詞
獸醫學
centrum 中樞,中心,椎體
學術名詞
生物學名詞-植物
centrum (固體的)中心;中央室腔
學術名詞
畜牧學
centrum 中樞;椎體
學術名詞
生物學名詞-植物
centrum 果心
學術名詞
地球科學名詞-地質
centrum 震源
學術名詞
測量學
centrum 中心;中心點
學術名詞
數學名詞
centrum 心;中心;中核
學術名詞
兩岸對照名詞-動物
centrum 中樞;椎體;中心
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
centrum 果心
學術名詞
比較解剖學
Centrum 椎體
中樞,中心,椎體 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
中樞,中心,椎體 centrum

引用網址: