QRCode

平針顏色花紋織物

color jersey jacquard fabric

color jersey jacquard fabric 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
color jersey jacquard fabric 平針顏色花紋織物
平針顏色花紋織物 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
平針顏色花紋織物 color jersey jacquard fabric

引用網址: