QRCode

大焦蟲

Babesia major

Babesia major 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
Babesia major 大焦蟲
學術名詞
畜牧學
Babesia major 大焦蟲
大焦蟲 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
大焦蟲 Babesia major
學術名詞
畜牧學
大焦蟲 Babesia major

引用網址: