QRCode

色偏光;色偏振(作用)

chromatic polarization

chromatic polarization 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
chromatic polarization 色偏光;色偏振(作用)
學術名詞
地質學名詞
chromatic polarization 色偏光
學術名詞
化學名詞-化學術語
chromatic polarization 色偏極化
學術名詞
紡織科技
chromatic polarization 色偏光,色偏振,色偏振化作用
學術名詞
地球科學名詞-地質
chromatic polarization 色偏光;色偏振[作用]
學術名詞
海洋地質學
chromatic polarization 色偏光作用
學術名詞
物理學名詞
chromatic polarization 色偏振
色偏光;色偏振(作用) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
色偏光;色偏振(作用) chromatic polarization

引用網址: