QRCode

葉綠礬;黃礬

Elite

Elite 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
Elite 葉綠礬;黃礬
學術名詞
社會學
elite 精英;菁英
學術名詞
電子計算機名詞
elite elite字型
學術名詞
電子計算機名詞
elite 高手駭客
學術名詞
兩岸對照名詞-畜牧
elite 優秀種;核心種
學術名詞
行政學名詞
elite 菁英
葉綠礬;黃礬 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
葉綠礬;黃礬 Ferrocopiapite (Copiapite)
學術名詞
礦物學名詞
葉綠礬;黃礬 Elite
學術名詞
礦物學名詞
葉綠礬;黃礬 Elaeite (Copiapite)

引用網址: