QRCode

鋁錫合金軸承

aluminum-tin bearings

aluminum-tin bearings 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
aluminum-tin bearings 鋁錫合金軸承
鋁錫合金軸承 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
鋁錫合金軸承 aluminum-tin bearings

引用網址: