QRCode

流動性

liquidity

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同交易量。當有相當量的買賣雙方,市場才能持續的提供交易的功能,貨物才能流通。

流動性

liquidity

liquidity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
liquidity 流動性
學術名詞
鑄造學
liquidity 流動性
學術名詞
畜牧學
liquidity 流動性
學術名詞
經濟學
Liquidity 流動性;變現性
學術名詞
會計學
liquidity 清償力
學術名詞
管理學名詞
liquidity 流動性
學術名詞
海洋地質學
liquidity 1.清償能力;2.液性
學術名詞
管理學名詞
liquidity 流動性
學術名詞
電力工程
liquidity 液性,流動性
學術名詞
管理學名詞-會計學
liquidity 流動性
學術名詞
社會學名詞
liquidity 液態性
學術名詞
材料科學名詞
liquidity 流動性
學術名詞
電機工程
liquidity 液性;流動性
學術名詞
機械工程
liquidity 流動性
流動性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
流動性 liquidity
學術名詞
紡織科技
流動性 flow property
學術名詞
鑄造學
流動性 fluidity
學術名詞
鑄造學
流動性 liquidity
學術名詞
礦冶工程名詞
流動性 fluidity
學術名詞
地質學名詞
流動性 fluidity
學術名詞
生物學名詞-植物
流動性 fluidity
學術名詞
航空太空名詞
流動性 fluidity
學術名詞
畜牧學
流動性 liquidity
學術名詞
化學名詞-化學術語
流動性 flowing property
學術名詞
經濟學
流動性 Mobility
學術名詞
食品科技
流動性 runnability
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
流動性 flowability
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
流動性 fluidity
學術名詞
食品科技
流動性 flowing property
學術名詞
管理學名詞
流動性 liquidity
學術名詞
視覺藝術名詞
流動性 fluidity
學術名詞
管理學名詞
流動性 liquidity
學術名詞
電力工程
流動性 flowability
學術名詞
管理學名詞-會計學
流動性 liquidity
學術名詞
物理學名詞
流動性 fluidity
學術名詞
土木工程名詞
流動性 flowability
學術名詞
藥學
流動性 fluidity
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
流動性 flow ability
學術名詞
材料科學名詞
流動性 liquidity
學術名詞
材料科學名詞
流動性 flowability
學術名詞
材料科學名詞
流動性 fluidity
學術名詞
電機工程
流動性 flowability
學術名詞
機械工程
流動性 liquidity
學術名詞
機械工程
流動性 flowability
學術名詞
機械工程
流動性 fluidity

引用網址: