QRCode

大氣透射

atmospheric transmittance

atmospheric transmittance 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
atmospheric transmittance 大氣透射
學術名詞
電力工程
atmospheric transmittance 大氣滲透率
學術名詞
電機工程
atmospheric transmittance 大氣滲透率
大氣透射 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
大氣透射 atmospheric transmittance
學術名詞
氣象學名詞
大氣透射 atmospheric transmission
學術名詞
地球科學名詞-大氣
大氣透射 atmospheric transmission

引用網址: