QRCode

大翼

(Ala magna)

(Ala magna) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
比較解剖學
(Ala magna) 大翼
大翼 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
比較解剖學
大翼 (Ala magna)
學術名詞
醫學名詞
大翼 greater wing
學術名詞
醫學名詞
大翼 greater wing
學術名詞
人體解剖學
大翼 Ala magna

引用網址: