QRCode

血漿

blood plasma 

力學名詞辭典

名詞解釋:  血液除去紅血球、白血球以外的液體部分。

血漿

plasma

審譯日期: 101.11.14
來源: 中華無菌製劑協會
plasma 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
plasma 血漿
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
plasma 漿;血漿
學術名詞
食品科技
plasma 漿,血漿,原生質
學術名詞
礦冶工程名詞
plasma 電漿
學術名詞
礦物學名詞
Plasma (1)深綠玉髓(2)離子體;電漿
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
plasma 電漿
學術名詞
核能名詞
plasma 電漿
學術名詞
天文學名詞
plasma 離子體;電漿
學術名詞
地質學名詞
plasma 深綠玉髓
學術名詞
氣象學名詞
plasma 電漿
學術名詞
航空太空名詞
plasma 電漿;等離子體
學術名詞
化學名詞-化學術語
plasma 血漿;電漿
學術名詞
畜牧學
plasma 血漿;淋巴漿;胞漿
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
plasma 電漿
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
plasma 電漿
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
plasma 電漿;血漿
學術名詞
醫學名詞
plasma 血漿;胞漿
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
plasma 電漿
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
plasma 電漿;血漿
學術名詞
地球科學名詞
plasma 深綠玉髓;離子體;電漿
學術名詞
生物學名詞-植物
plasma 原生質;血漿
學術名詞
電力工程
plasma 電漿,游離氣
學術名詞
力學名詞
plasma 電漿;離子體
學術名詞
計量學名詞
plasma 電漿
學術名詞
化學工程名詞
plasma 電漿;血漿
學術名詞
物理學名詞
plasma 電漿
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
plasma 血漿
學術名詞
物理學名詞-高中(含)以下物理學名詞
plasma 電漿;電離體
學術名詞
物理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
plasma 電漿;電離體
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
plasma 血漿;胞漿
學術名詞
電子計算機名詞
plasma 電漿
學術名詞
生命科學名詞
plasma 血漿
學術名詞
藥學
plasma 血漿
學術名詞
高中以下生命科學名詞
plasma 血漿
學術名詞
機械工程
plasma 電漿
學術名詞
電機工程
plasma 電漿
學術名詞
電子工程
plasma 電漿;游離氣
血漿 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
血漿 plasma
學術名詞
獸醫學
血漿 blood plasma
學術名詞
畜牧學
血漿 blood plasma
學術名詞
動物學名詞
血漿 plasma sanguinis
學術名詞
獸醫學
血漿 hematoplasma
學術名詞
食品科技
血漿 blood plasma
學術名詞
魚類
血漿 blood plasma
學術名詞
動物學名詞
血漿 blood plasma
學術名詞
化學名詞-化學術語
血漿 blood plasma
學術名詞
醫學名詞
血漿 blood plasma
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
血漿 blood plasma
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
血漿 plasma
學術名詞
比較解剖學
血漿 Plasm
學術名詞
比較解剖學
血漿 Blood-plasma
學術名詞
生命科學名詞
血漿 plasma
學術名詞
藥學
血漿 plasma
學術名詞
高中以下生命科學名詞
血漿 blood plasma
學術名詞
高中以下生命科學名詞
血漿 plasma

引用網址: