QRCode

計數

Count

環境科學大辭典

名詞解釋:  儀器偵測登錄的游離輻射事件,可以是單一測得事件或某時段內總測得數量,常誤用以表示蛻變、游離事件、或電壓脈衝。   儀器偵測上,非因輻射而產生的計數稱為假計數(spurious counts),如儀器失常、不當使用、或外在干擾等引起。而正常的計數誤差(counting error)乃是儀器本身設計限制,如輻射蛻變的不定性,須定期做適當的校準。一般在水樣量測上,以95%的信心水準作計數誤差(1.96標準差)。

計數

count

count 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
count 支紗數
學術名詞
化學名詞-化學術語
count 計數
學術名詞
紡織科技
count 支數
學術名詞
航空太空名詞
count 紗支
學術名詞
氣象學名詞
count 計數
學術名詞
核能名詞
count (一)計數(二)計數值
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
count 計算;計數
學術名詞
地球科學名詞-大氣
count 計數
學術名詞
土木工程名詞
count 支數{纖維細度單位}
學術名詞
數學名詞
count 計數
學術名詞
電力工程
count 計算,計數,讀數,結算,統計,認作
學術名詞
電機工程
count 計算;計數
計數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
計數 count
學術名詞
生產自動化
計數 counting
學術名詞
氣象學名詞
計數 count
學術名詞
核能名詞
計數 counting
學術名詞
醫學名詞
計數 counting
學術名詞
地球科學名詞-大氣
計數 count
學術名詞
醫學名詞
計數 counting
學術名詞
數學名詞
計數 count
學術名詞
電子工程
計數 counting
學術名詞
電子計算機名詞
計數 counts
學術名詞
電子計算機名詞
計數 tallying
學術名詞
電機工程
計數 counting

引用網址: