QRCode

紅鰭赤鮋;葉絨紬、紅鰭鬚鮋

Hypodytes rubripinnis (Temminck & Schlegel,1844);英:red-fin velvetfish,tiny stinger

Hypodytes rubripinnis (Temminck & Schlegel,1844);英:red-fin velvetfish,tiny stinger 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
魚類
Hypodytes rubripinnis (Temminck & Schlegel,1844);英:red-fin velvetfish,tiny stinger 紅鰭赤鮋;葉絨紬、紅鰭鬚鮋
紅鰭赤鮋;葉絨紬、紅鰭鬚鮋 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
魚類
紅鰭赤鮋;葉絨紬、紅鰭鬚鮋 Hypodytes rubripinnis (Temminck & Schlegel,1844);英:red-fin velvetfish,tiny stinger

引用網址: