QRCode

輕癱

paresis

paresis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
paresis 輕癱
學術名詞
畜牧學
paresis 輕癱
學術名詞
醫學名詞
paresis 輕癱
學術名詞
心理學名詞
paresis 輕癱、不完全麻痺
輕癱 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
輕癱 paresis
學術名詞
畜牧學
輕癱 paresis
學術名詞
醫學名詞
輕癱 paresis

引用網址: