QRCode

湖瀝青

lake asphalt;lake pitch

lake asphalt;lake pitch 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
lake asphalt;lake pitch 湖瀝青
湖瀝青 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
湖瀝青 lake pitch
學術名詞
地質學名詞
湖瀝青 lake asphalt;lake pitch
學術名詞
礦物學名詞
湖瀝青 lake pitch
學術名詞
礦物學名詞
湖瀝青 lake asphalt
學術名詞
海洋地質學
湖瀝青 lake asphalt
學術名詞
海洋地質學
湖瀝青 lake pitch
學術名詞
地球科學名詞
湖瀝青 lake asphalt

引用網址: