QRCode

焦比

focal ratio

focal ratio 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
天文學名詞
focal ratio 焦比
學術名詞
土木工程名詞
focal ratio 光圈值;光圈數;相對孔徑
學術名詞
物理學名詞
focal ratio 焦比
學術名詞
地球科學名詞-天文
focal ratio 焦比
焦比 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
天文學名詞
焦比 focal ratio
學術名詞
物理學名詞
焦比 F-number
學術名詞
物理學名詞
焦比 focal ratio
學術名詞
物理學名詞
焦比 focal-length ratio
學術名詞
計量學名詞
焦比 stop number
學術名詞
物理學名詞
焦比 stop number
學術名詞
地球科學名詞-天文
焦比 focal ratio

引用網址: