QRCode

底座

base

base 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
base 鹼基{生化};鹼
學術名詞
化學名詞-化學術語
base
學術名詞
地質學名詞
base 底面
學術名詞
紡織科技
base 鹼基;顯色基;飛數;底組織
學術名詞
核能名詞
base (一)基極(二)鹼
學術名詞
機構與機器原理
base 基座,機座,底座
學術名詞
工程圖學
base 1.底 2.底邊 3.底面
學術名詞
礦物學名詞
base 底面;基底
學術名詞
畜牧學
base 基礎;基質;鹼(基)
學術名詞
生物學名詞-植物
base 基部;底部;鹼;鹽基
學術名詞
動物學名詞
base 鹼基
學術名詞
食品科技
base 基礎,鹼
學術名詞
海事
base 基座;基地;基極;基
學術名詞
生產自動化
base 底座
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
base 鹼;基;底座;底數;機座
學術名詞
資訊名詞-兩岸中小學教科書名詞
base 基;庫;基數;基底
學術名詞
數學名詞-兩岸中小學教科書名詞
base 底;基[數];基底
學術名詞
醫學名詞
base
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
base 基底;基座;基極;基數;基
學術名詞
醫學名詞
base
學術名詞
地球科學名詞-地質
base 底面;基底;基數;基極;基點
學術名詞
海洋地質學
base 1.底面;2.基數;3.基極;4.基點
學術名詞
測量學
base 基座
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
base 鹼基{生化};鹼
學術名詞
資訊名詞-高中(含)以下資訊名詞
base 基;基數;基底
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
base 鹼;鹼基 {生化}
學術名詞
統計學名詞
base 基、底
學術名詞
數學名詞-高中(含)以下數學名詞
base 底[邊];基[數];基底
學術名詞
數學名詞
base 底;底邊;基[數];基底
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
base 鹼;鹼基
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
base 鹼;基;底座;底數;機座
學術名詞
新聞傳播學名詞
base 片基
學術名詞
電力工程
base 基座
學術名詞
物理學名詞
base 基;基點;基線;基極;鹼
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
base 基底
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
base 底;基[數];基底
學術名詞
計量學名詞
base 基準;基本
學術名詞
教育學名詞-教社名詞
base 底層
學術名詞
化學工程名詞
base 鹼基{生化};鹼
學術名詞
土木工程名詞
base 打底層
學術名詞
人體解剖學
base 底[邊];基[數];基底
學術名詞
物理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
base 基極
學術名詞
物理學名詞-高中(含)以下物理學名詞
base 基極
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
base 片基
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
base 底座,基礎,底板,鹼類,彈底部,踢腳板,基地,基本單位,彈底,基線,基座組合體
學術名詞
造船工程名詞
base 基座;基
學術名詞
地理學名詞
base 基底
學術名詞
電子工程
base 基極
學術名詞
電子計算機名詞
base 基;庫;底數
學術名詞
機械工程
base 鹼;基;底座;底數;機座
學術名詞
電機工程
base 基底;基座;基極;基數;基
底座 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
底座 seat
學術名詞
生產自動化
底座 base
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
底座 pedestal
學術名詞
電力工程
底座 bottom block
學術名詞
電力工程
底座 base frame
學術名詞
電力工程
底座 basement
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
底座 seat
學術名詞
化學工程名詞
底座 pedestal
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
底座 mount
學術名詞
造船工程名詞
底座 underbed
學術名詞
電子計算機名詞
底座 baseplate
學術名詞
電機工程
底座 base frame
學術名詞
電機工程
底座 basement
學術名詞
電機工程
底座 bottom block
學術名詞
機械工程
底座 underbed

引用網址: