QRCode

放大機

enlarger

測繪學辭典

名詞解釋:

用於像片和地圖縮放複印之儀器。

放大機

enlarger

enlarger 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工程圖學
enlarger 放大機
學術名詞
地球科學名詞-天文
enlarger 放大機{照相}
學術名詞
測量學
enlarger 放大機
學術名詞
新聞傳播學名詞
enlarger 放大機
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
enlarger 放大機
學術名詞
機械工程
enlarger 放大機
放大機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
工程圖學
放大機 enlarger
學術名詞
測量學
放大機 enlarger
學術名詞
新聞傳播學名詞
放大機 enlarger
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
放大機 enlarger
學術名詞
機械工程
放大機 enlarger

引用網址: