QRCode

瞳孔擴大

corediastasis,corodiastasis

corediastasis,corodiastasis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
corediastasis,corodiastasis 瞳孔擴大
瞳孔擴大 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
瞳孔擴大 corediastasis; corodiastasis
學術名詞
獸醫學
瞳孔擴大 corediastasis,corodiastasis
學術名詞
獸醫學
瞳孔擴大 corectasis

引用網址:
  • / 316