QRCode

股骨,股

femur

femur 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
femur 股骨;大腿骨
學術名詞
畜牧學
femur 股骨;大腿骨
學術名詞
獸醫學
femur 股骨,股
學術名詞
舞蹈名詞
FEMUR 股骨
學術名詞
食品科技
femur 股骨
學術名詞
醫學名詞
femur 股骨
學術名詞
醫學名詞
femur 股骨
學術名詞
海洋地質學
femur 股骨,大腿骨
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
femur 股骨
學術名詞
地球科學名詞-地質
femur 股骨;大腿骨
學術名詞
比較解剖學
Femur 股骨
股骨,股 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
股骨,股 femur

引用網址: