QRCode

低雜訊放大器

amplifier; low noise

amplifier; low noise 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
amplifier; low noise 低雜訊放大器
低雜訊放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
低雜訊放大器 amplifier,low noise
學術名詞
航空太空名詞
低雜訊放大器 amplifier; low noise
學術名詞
通訊工程
低雜訊放大器 Low Noise Amplifier{=LNA}
學術名詞
電子計算機名詞
低雜訊放大器 low noise amplifier
學術名詞
電子工程
低雜訊放大器 low noise amplifier
學術名詞
機械工程
低雜訊放大器 low noise amplifier

引用網址: