QRCode

亞可比能量轉換

Jacobian energy transformation

Jacobian energy transformation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
Jacobian energy transformation 亞可比能量轉換
學術名詞
地球科學名詞-大氣
Jacobian energy transformation 亞可比能量轉換
亞可比能量轉換 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
亞可比能量轉換 Jacobian energy transformation
學術名詞
地球科學名詞-大氣
亞可比能量轉換 Jacobian energy transformation

引用網址: