QRCode

淹水灌溉

flood irrigation

學門: 生態學
flood irrigation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
農業機械名詞
flood irrigation 漫灌;淹灌
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
flood irrigation 淹水灌溉
學術名詞
生態學名詞
flood irrigation 淹水灌溉
學術名詞
生命科學名詞
flood irrigation 淹水灌溉
淹水灌溉 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
淹水灌溉 flood irrigation
學術名詞
生態學名詞
淹水灌溉 flood irrigation
學術名詞
生命科學名詞
淹水灌溉 flood irrigation

引用網址: