QRCode

介入分析;處遇分析

intervention analysis

intervention analysis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Intervention analysis 干預分析
學術名詞
統計學名詞
intervention analysis 介入分析;處遇分析
介入分析;處遇分析 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
統計學名詞
介入分析;處遇分析 intervention analysis

引用網址: