QRCode

A 類放大器

class A amplifier

class A amplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
class A amplifier 甲類放大器
學術名詞
電力工程
class A amplifier 甲類放大器,A類放大器
學術名詞
電子計算機名詞
class A amplifier A 類放大器
學術名詞
電子工程
class A amplifier 甲類放大器
A 類放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: