QRCode

其他綜合損益

other comprehensive income

other comprehensive income 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
管理學名詞-會計學
other comprehensive income 其他綜合損益
其他綜合損益 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
管理學名詞-會計學
其他綜合損益 other comprehensive income

引用網址: