QRCode

轉運中心

transshipment hub/center

transshipment hub/center 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
交通
transshipment hub/center 轉運中心
轉運中心 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
交通
轉運中心 transshipment hub/center

引用網址: