QRCode

穩定度

Stability

環境科學大辭典

名詞解釋:  大氣穩定之狀態或程度。在空氣擴散模式中,大氣穩定度係由周界空氣之紊流程度來決定。穩定度之變化包括逐時變化、逐日變化,在模式中則以穩定度分類之方式介入成為參數,分類之方式參考『穩定度分類』一詞。在穩定(低紊流)之狀態下,污染物較不易擴散。

穩定度

stability

stability 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
stability 穩定性
學術名詞
舞蹈名詞
STABILITY 穩定度;穩定性
學術名詞
經濟學
Stability 穩定性
學術名詞
海事
stability 穩度;穩定性
學術名詞
畜牧學
stability 安定性;穩定性
學術名詞
地質學名詞
stability 穩定性
學術名詞
氣象學名詞
stability 穩度
學術名詞
天文學名詞
stability 穩定性;穩定度
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
stability 安定度;安定性
學術名詞
化學名詞-化學術語
stability 安定性;穩度
學術名詞
水利工程
Stability 穩度
學術名詞
機構與機器原理
stability 穩定性
學術名詞
航空太空名詞
stability 安定性;穩定度(性)
學術名詞
核能名詞
stability 穩定性
學術名詞
礦物學名詞
stability 穩定度;穩定性
學術名詞
紡織科技
stability 安定性,穩定度
學術名詞
食品科技
stability 安定性,穩定性
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
stability 安定性;穩定度;穩度
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
stability 穩定性;穩定度
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
stability 穩定性;穩定度;安定性
學術名詞
生態學名詞
stability 穩定性
學術名詞
海洋地質學
stability 穩定性
學術名詞
測量學
stability 穩定性;穩定度
學術名詞
數學名詞
stability 穩定性
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
stability 安定性;穩度
學術名詞
地球科學名詞
stability 穩定度
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
stability 穩定性
學術名詞
電力工程
stability 穩定性,穩定度,安定性
學術名詞
力學名詞
stability 穩定度
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
stability 穩度;穩性
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
stability 穩定性
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
stability 穩定性
學術名詞
計量學名詞
stability 穩定性
學術名詞
海洋科學名詞
stability 穩定性
學術名詞
土木工程名詞
stability 穩定性
學術名詞
化學工程名詞
stability 穩定性;穩定度;安定性
學術名詞
物理學名詞
stability 穩性;穩度
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
stability 穩定性
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
stability 穩定性
學術名詞
物理學名詞-聲學
stability 穩性;穩度
學術名詞
藥學
stability 安定性
學術名詞
高中以下生命科學名詞
stability 穩定性
學術名詞
生命科學名詞
stability 穩定性
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
stability 穩定性,安定性,穩定度
學術名詞
造船工程名詞
stability 穩度
學術名詞
機械工程
stability 安定性;穩定度;穩度
學術名詞
電機工程
stability 穩定性;穩定度
學術名詞
電子工程
stability 穩定度
學術名詞
電子計算機名詞
stability 穩定度;穩定性
穩定度 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋地質學
穩定度 degree of stability
學術名詞
數學名詞
穩定度 degree of stability
學術名詞
地球科學名詞
穩定度 stability
學術名詞
電力工程
穩定度 degree of stability
學術名詞
力學名詞
穩定度 stability
學術名詞
電機工程
穩定度 degree of stability
學術名詞
電子工程
穩定度 stability
學術名詞
電子工程
穩定度 stablity

引用網址: