QRCode

間接氫冷[的],氫外冷[的]

hydrogen outer cooling

hydrogen outer cooling 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
hydrogen outer cooling 間接氫冷[的],氫外冷[的]
學術名詞
電機工程
hydrogen outer cooling 間接氫冷;氫外冷
間接氫冷[的],氫外冷[的] 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
間接氫冷[的],氫外冷[的] hydrogen outer cooling

引用網址: