QRCode

無次元數,無尺寸的數

dimensionless number

dimensionless number 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
dimensionless number 無因次數
學術名詞
航空太空名詞
dimensionless number 無因次數
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
dimensionless number 無因次數
學術名詞
電力工程
dimensionless number 無次元數,無尺寸的數
學術名詞
力學名詞
dimensionless number 無因次數
學術名詞
化學工程名詞
dimensionless number 無因次數
學術名詞
機械工程
dimensionless number 無因次數
無次元數,無尺寸的數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
無次元數,無尺寸的數 dimensionless number

引用網址: