QRCode

全向導航電台

omnidirectional range station

omnidirectional range station 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
omnidirectional range station 全向導航電台
學術名詞
電子計算機名詞
omnidirectional range station 全向測距站
學術名詞
機械工程
omnidirectional range station 全向導航電台
全向導航電台 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
全向導航電台 omnidirectional range station
學術名詞
機械工程
全向導航電台 omnidirectional range station

引用網址: