QRCode

無氧海盆

euxinic basin

euxinic basin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋地質學
euxinic basin 滯海盆地,通氣不良盆地,靜海盆地
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
euxinic basin 閉塞海盆;滯水海盆
學術名詞
海洋科學名詞
euxinic basin 無氧海盆
學術名詞
地球科學名詞-海洋
euxinic basin 無氧海盆
無氧海盆 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞
無氧海盆 euxinic basin
學術名詞
地球科學名詞-海洋
無氧海盆 euxinic basin

引用網址: