QRCode

生質能

Biomass

Biomass 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
biomass 生質
學術名詞
地質學名詞
biomass 生物質量
學術名詞
生物學名詞-植物
biomass 生物量
學術名詞
畜牧學
biomass 生物量;生物質
學術名詞
動物學名詞
biomass 生物量
學術名詞
食品科技
biomass 生物量,生物質
學術名詞
經濟學
Biomass 生質能
學術名詞
海事
biomass 生物全量
學術名詞
氣象學名詞
biomass 生命體;生物量
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
biomass 生質
學術名詞
地球科學名詞-水文
biomass 生物量
學術名詞
地球科學名詞-大氣
biomass 生物[質] 量;生命體
學術名詞
生物學名詞-植物
biomass 生物量;生質
學術名詞
生態學名詞
biomass 生物量;生質量
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
biomass 生質
學術名詞
地球科學名詞-地質
biomass 生[物]質量
學術名詞
海洋地質學
biomass 生物質量,生命體
學術名詞
土木工程名詞
biomass 生物質[量]
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
biomass 生物量;生質量
學術名詞
電力工程
biomass 生質
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
biomass 生物量;生命體
學術名詞
物理學名詞
biomass 生物質量
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
biomass 生物量
學術名詞
兩岸對照名詞-動物
biomass 生物量
學術名詞
計量學名詞
biomass 生[物]質
學術名詞
海洋科學名詞
biomass 生物量;生命體
學術名詞
化學工程名詞
biomass 生質
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
biomass 生物量
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
biomass 生質;生物量
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
biomass 生物量;生質
學術名詞
生命科學名詞
biomass 生物量;生質量
學術名詞
高中以下生命科學名詞
biomass 生物量;生質量
學術名詞
藥學
biomass 生物量
學術名詞
地理學名詞
biomass 生物量
學術名詞
電機工程
biomass 生質
生質能 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
生質能 Biomass
學術名詞
地球科學名詞-海洋
生質能 biofuel
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
生質能 biomass energy
學術名詞
電力工程
生質能 energy biomass section
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
生質能 biofuel
學術名詞
海洋科學名詞
生質能 biofuel
學術名詞
化學工程名詞
生質能 biomass energy
學術名詞
材料科學名詞
生質能 biomass energy
學術名詞
電機工程
生質能 energy biomass section
學術名詞
電機工程
生質能 bioenergy
學術名詞
電機工程
生質能 biomass energy
學術名詞
電機工程
生質能 biomass energy section

引用網址: