QRCode

融化

melt

melt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
鑄造學
melt 1.熔化 2.爐次 3.熔化液
學術名詞
礦物學名詞
melt 熔化﹐熔融
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
melt 熔化;熔解;熔體
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
melt 熔體;熔態
學術名詞
電力工程
melt 熔融,熔化,軟化,消失
學術名詞
化學工程名詞
melt 熔體;熔態
學術名詞
土木工程名詞
melt 融化
學術名詞
物理學名詞
melt 熔化;熔融;熔體;熔化物
學術名詞
機械工程
melt 熔化液
學術名詞
電機工程
melt 熔融;熔化;熔物
融化 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞
融化 mollition
學術名詞
土木工程名詞
融化 melt

引用網址: