QRCode

曲[柄]軸

crankshaft

crankshaft 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
crankshaft 曲柄軸
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
crankshaft 曲[柄]軸
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
crankshaft 曲[柄]軸
學術名詞
電機工程
crankshaft 曲柄軸
學術名詞
機械工程
crankshaft 曲柄軸;曲軸
學術名詞
電子工程
crankshaft 曲軸
曲[柄]軸 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
曲[柄]軸 crankshaft
學術名詞
物理學名詞
曲[柄]軸 crank shaft
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
曲[柄]軸 crankshaft
學術名詞
造船工程名詞
曲[柄]軸 crank shaft

引用網址: